Tanfolyamra történő felvétel módja

Általános tájékoztató

Képző szerv:

Molnár Attila Árpád egyéni vállalkozó

Képzési engedély szám: DD/KC/NS/A/211-3/2009

weboldal:www.molnarjogsi.hu

e-mail: info@molnarjogsi.hu

Ügyfélfogadási tel. (ügyfélfogadási időben): 06-85-350-137, +36-20-942-2880

A cég formája: egyéni vállalkozó

Vállalkozói engedély száma: EV-221261

Nyilvántartási szám: 04483382

Adószám: 51046316-1-34

Bankszámlaszám: 10403930-49575557-53511006 K&H Bank

 

Autósiskola adatai:

Név: Molnár Autós-Motoros Iskola

Iskolavezető neve: Molnár Attila árpád

telefonszáma: +36-20-942-2880

Iskolavezetői bizonyítványának száma: 855/1993

Cím: 8630,Balatonboglár, Sétáló u.1.fsz.4.

Ügyfélfogadás:

kedd:                     13-17

csütörtök:             13-17

 

Tanfolyamra történő felvétel módja:

Személyesen az irodában ügyfélfogadási időben, vagy e-mailon, esetleg telefonon!

Szükséges dokumentumok:

– személyi igazolvány,

– lakcímkártya,

– már meglévő vezetői engedély

– alapfokú iskolai végzettséget igazoló okirat

 

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

– Sikeres elméleti és gyakorlati vizsgák,

– Közúti elsősegélynyújtásból tett sikeres vizsga (kizárólag a Magyar Vöröskeresztnél végezhető el),

– Alapfokú iskolai végzettséget igazolódokumentum (8 általános)

 

Oktatási helyszínek:

Elméleti oktatás: 8630, Balatonboglár, Sétáló u. 1. fsz.4.

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 8630, Balatonboglár, Sétáló u. 1.fsz.4.

Elsősegély tanfolyam: 8638, Balatonlelle, Szövetség u. 27.

Gyakorló pálya: 8600,Siófok, Bajcsy-Zs. u. 214. MÁV teherpályaudvar

Forgalmi vezetés: 8600, Siófok és Somogy megye közútjai.

 

Hiányzás és pótlás

Hiányzás esetén az elméleti óra pótlása ingyenes bármelyik párhuzamosan futó tanfolyamban vagy későbbi időpontban.

Gyakorlati óráról hiányzás esetén egyeztetni szükséges az oktatóval.

 

Jogok és kötelezettségek

Tanuló jogai:

 • színvonalas oktatás igénybevételéhez való jog,
 • panaszának iskolavezetőhöz való bejuttatása, annak kivizsgálása, más oktatóhoz illetve képzőszervhez való átjelentkezés,
 • a nem teljesített szolgáltatásokra befizetett díjak visszaigénylése szerződés szerint,
 • szerződés bontásának kezdeményezése.

Tanuló kötelezettségei:

 • Tanfolyami és vizsgadíjak megfizetése,
 • a 24/2005GKM rendelet és módosításai szerint a vizsgáztatási és képzési rendeletnek való megfelelés,
 • szándékos károkozás esetén a felmerült költségek megtérítése,
 • foglalkozásokon való részvétel,
 • alkalmazkodás az oktatás rendjéhez.

A képzőszerv jogai:

 • csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése,
 • megfelelőindok esetén az írott szerződés felbontása,
 • a tanfolyam díjának egyoldalú megváltoztatása, amennyiben a jogszabályi háttér megváltozik. A változás nem lehet visszamenőleges, tehát a már teljesített szolgáltatásokat nem érinti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          A képzőszerv kötelességei:
 • írásos tájékoztatóban és szerződésben szereplő megállapodásnak megfelelően végezni a képzést,
 • színvonalas oktatást biztosítani,.
 • képzést ellenőrizni, áthelyezésre vonatkozó képzési igazolást 3 napon belül kiadni,
 • tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni.
  Tanuló áthelyezése:A tanuló kérésére történhet. A rendszeresített nyomtatvány kitöltése szükséges, melyen a képzőszerv igazolja a tanuló által teljesített hivatalos óraszámokat és a megtett kilométert.

Mentesség az elsősegély-tanfolyam alól

Felmentést nyer, aki az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvosi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői;dietetikusi,mentőtiszti;gyógytornászi; eü. szakoktatói; diplomás ápolói oklevéllel rendelkeznek, illetve közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon vagy eü. szakközépiskolát végezte. Mentesül továbbá, aki 1969.07.01-e után és 1983.12.31-e között “D” vagy “TR” kategóriára, vagy 1984.07.01-e után szerzett valamely járműkategóriában vezetői engedélyt, vagy járművezetői igazolványt. További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható. A külföldön megszerzett elsősegély-nyújtási ismeretek igazolást csak hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni!

 

Engedélyező hatóság és a képzés felügyelete:

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

1033.Budapest, Polgár u. 8-10.

tel: +36-1-814-1800

e-mail: info@kavk.hu

Dél-Dunántúli Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Somogy megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

7400,Kaposvár, Vásáréri út 2.

+36-82-527-640

E-mail: somogy@kavk.hu

 

E-learning tananyag szolgáltatója:             eduKRESZ-elearning